เอส ไอ บี เทรดดิ้ง จำกัด
โทร 034-494962, 089-1111661 สายด่วน คุณริน / คุณจอย มือถือ/line ID : 062-5941799 / คุณนัน มือถือ/line ID : 088-8299244
  • th

โรงงานผลิตแฟ้มสำเร็จรูป


โรงงานผลิตแฟ้มสำเร็จรูป

รายละเอียดสินค้า

สินค้าและแฟ้มสำเร็จรูป (Our Products)

 

 

 

รหัสสินค้า : PC120

รหัสบาร์โค้ด : 8858719101202

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเติมไส้ได้ A4 พร้อมสอกปกbไส้แฟ้ม 10 ไส้

บรรจุกล่อง : 5  โหล

 

 

 

รหัสสินค้า : B 806

รหัสบาร์โค้ด :  8858719108065

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มกระดุม A4

บรรจุกล่อง : 12  โหล

 


 

 

รหัสสินค้า : POSTER(1-100)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719100052

รายละเอียดสินค้า : แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ เลขนับ 1-100

บรรจุกล่อง : 15  แผ่น

 


 

 

รหัสสินค้า : A 822 (ลายดอกไม้สีบนพื้นขาว)

รหัสบาร์โค้ด :   8858719118224

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสอด A4 ลายแฟนซี (ลายดอกไม้สีบนพื้นขาว)

บรรจุกล่อง : 20  โหล

 


 

 

รหัสสินค้า : MT001

รหัสบาร์โค้ด :   (ไม่มี)

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มกระเป๋าติดตีนตุ๊กแก (เมจิเทป)

บรรจุกล่อง : 8  โหล

  


 

รหัสสินค้า : สไลด์คลิป


รหัสบาร์โค้ด :  (ไม่มี)

รายละเอียดสินค้า : สไลด์คลิป  ลิ้นแฟ้มพลาสติก

บรรจุกล่อง : 50  ตัว

 


 

 

รหัสสินค้า :  POSTER(1-10)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719100038

รายละเอียดสินค้า : แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ 1-10 เลขไทย-อารบิก

บรรจุกล่อง : 15  แผ่น

 


 

 

รหัสสินค้า :  A 822 (ลายดอกไม้ขาวบนพื้นสี)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719118224

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสอด A4 ลายแฟนซี (ลายดอกไม้ขาวบนพื้นสี)

บรรจุกล่อง : 20  โหล

 


 

 

รหัสสินค้า : B 804

รหัสบาร์โค้ด :  8858719108041

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มกระดุมขยายข้าง A4

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 

 

รหัสสินค้า : P001


รหัสบาร์โค้ด :  8858719125376

รายละเอียดสินค้า : พลาสติกใสปกรายงาน A4

บรรจุกล่อง : 100 แผ่น

 
 

 

รหัสสินค้า : B 808 (A4 แนวตั้ง)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719108089

รายละเอียดสินค้า :   แฟ้มซองผูกเชือก A4 แนวตั้ง

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 

 

รหัสสินค้า : A 822 (ลายสวนสัตว์นักกีฬา)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719118224


รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสอด A4 ลายแฟนซี (ลายสวนสัตว์นักกีฬา)

บรรจุกล่อง : 20  โหล

 


 

 

รหัสสินค้า : B 804

รหัสบาร์โค้ด :  8858719108041

รายละเอียดสินค้า :  แฟ้มกระดุมขยายข้าง A4

บรรจุกล่อง : 10  โหล

  

 

รหัสสินค้า : R502

รหัสบาร์โค้ด :  8858719105026

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเอกสารชนิด 2 ห่วง A4 (PASTEL)

บรรจุกล่อง : 4  โหล

 


 

รหัสสินค้า :  CH2199

รหัสบาร์โค้ด :  8858719121996

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเอกสารชนิดเติมไส้ได้ A4 พร้อมสอดปก ไส้แฟ้ม 10 ไส้

บรรจุกล่อง : 5  โหล

  

รหัสสินค้า : CH 220A

รหัสบาร์โค้ด :  8858719112208

รายละเอียดสินค้า :  แฟ้มเอกสารเติมไส้ได้ A4 พร้อมซองหน้า


บรรจุกล่อง : 5 โหล

 
 

รหัสสินค้า : POSTER (สูตรคูณ)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719100021

รายละเอียดสินค้า :  แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ สูตรคูณ

บรรจุกล่อง :  15  แผ่น

 
 

รหัสสินค้า : CH218

รหัสบาร์โค้ด :  8858719102186

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสไลด์คลิป A4 มีซองใส่ซีดีและนามบัตร

บรรจุกล่อง : 12  โหล

 

รหัสสินค้า : CH2199F

รหัสบาร์โค้ด :  8858719122993

รายละเอียดสินค้า :  แฟ้มเอกสารชนิดเติมไส้ได้ A4 พร้อมสอดปก 10 ไส้  (FANCY)

บรรจุกล่อง : 5  โหล

 

รหัสสินค้า : CH217


รหัสบาร์โค้ด :  8858719102179

รายละเอียดสินค้า : แฟ้ม 2 ด้าน A4 มีซองใส่ซีดีและนามบัตร

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 

รหัสสินค้า : PR534

รหัสบาร์โค้ด :  8858719105347

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเอกสารชนิด 2 ห่วง A4 พร้อมสอดปก

บรรจุกล่อง : 5  โหล

 

รหัสสินค้า :  CL 444F

รหัสบาร์โค้ด :  8858719104449

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มกระเป๋าคลิปล็อค F4

บรรจุกล่อง : 1  โหล

 

รหัสสินค้า :  P840

รหัสบาร์โค้ด :  8858719108409

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสอดพับ 2 ด้าน A4

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 

รหัสสินค้า : B 810

รหัสบาร์โค้ด :  (ไม่มี)

รายละเอียดสินค้า : ซองพับปาก A4 มีซองซีดีและนามบัตร

บรรจุกล่อง : 15  โหล

 

รหัสสินค้า :  PR536 (10 ไส้ )

รหัสบาร์โค้ด :  8858719135368

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเอกสารชนิด 3 ห่วง A4 พร้อมสอดปก 10 ไส้

บรรจุกล่อง : 5  โหล

 

รหัสสินค้า :  Z 1101

รหัสบาร์โค้ด :  8858719111010

รายละเอียดสินค้า :  แฟ้มกระเป๋าซิบ F4

บรรจุกล่อง : 2  โหล

 

รหัสสินค้า : F811

รหัสบาร์โค้ด :  8858719115148

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสอด F4 160MC (ใส/เขียว/ชมพู/ฟ้า/เหลือง/ส้ม)

บรรจุกล่อง : 30  โหล

 

รหัสสินค้า : CH500F

รหัสบาร์โค้ด :  8858719105002

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเอกสารชนิดเติมไส้ไม่ได้ A4 พร้อมสอดปก 20 ไส้

บรรจุกล่อง : 4  โหล

 

รหัสสินค้า : PVC 223

รหัสบาร์โค้ด :  8858719132237

รายละเอียดสินค้า : แฟ้ม 3 ห่วง  PVC  สอดปก 20 ซอง

บรรจุกล่อง : 2  โหล

 

รหัสสินค้า : A821

รหัสบาร์โค้ด :   8858719115049

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสอด A4 160MC(ใส/เขียว/ส้ม/เหลือง/ลายทราย)

บรรจุกล่อง : 30  โหล

 

รหัสสินค้า : PC533

รหัสบาร์โค้ด :  8858719105330

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเอกสารชนิดหนีบ A4 พร้อมสอดปก


บรรจุกล่อง : 5  โหล

 

รหัสสินค้า : CH221

รหัสบาร์โค้ด :  8858719102216

รายละเอียดสินค้า :  แฟ้มเอกสารชนิด 3 ห่วง A4 พร้อมสอดปก ไส้แฟ้ม 20 ไส้ (ปกแข็ง)

บรรจุกล่อง : 4  โหล

 

รหัสสินค้า : PVC 223P

รหัสบาร์โค้ด :  8858719132244

รายละเอียดสินค้า : แฟ้ม 3 ห่วง  PVC  สอดปก 20 ซอง (PLASTEL)

บรรจุกล่อง : 2 โหล

 

รหัสสินค้า : A 822 (ลายสวนสัตว์นักกีฬา)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719118224

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสอด A4 ลายแฟนซี (ลายสวนสัตว์นักกีฬา)

บรรจุกล่อง : 20  โหล

 

รหัสสินค้า : CB101

รหัสบาร์โค้ด :  8858719101011

รายละเอียดสินค้า : แฟ้ม คลิปบอร์ด A4

บรรจุกล่อง : 3  โหล

 

รหัสสินค้า : CH222

รหัสบาร์โค้ด :  8858719102223

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเอกสารชนิด 2 ห่วง A4 พร้อมสอดปก ( ปกแข็ง )

บรรจุกล่อง : 4  โหล

 

รหัสสินค้า : CF 555

รหัสบาร์โค้ด :  (ไม่มี)

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุกล่อง : -

 

รหัสสินค้า :  B805

รหัสบาร์โค้ด :  8858719108058

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มซองกระดุมขยายข้าง F4

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 

รหัสสินค้า : A 823

รหัสบาร์โค้ด :  (ไม่มี)

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุกล่อง : -

 
 

 

รหัสสินค้า :  POSTER(A-Z)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719100014

รายละเอียดสินค้า : แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ A-Z

บรรจุกล่อง : 15  แผ่น

 

หมวดหมู่:
สินค้าและแฟ้มสำเร็จรูป
แหล่งผลิต:
ประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด:
03 มีนาคม 2016
โรงงานผลิตแฟ้มสำเร็จรูป แผ่นพลาสติก PP จำหน่ายพลาสติก PP SHEET แฟ้มพลาสติก เอส ไอ บี เทรดดิ้ง จำกัด
สอบถาม