เอส ไอ บี เทรดดิ้ง จำกัด
โทร 034-494962, 089-1111661 สายด่วน คุณริน / คุณจอย มือถือ/line ID : 062-5941799 / คุณนัน มือถือ/line ID : 088-8299244
  • th

รับผลิตแฟ้มสำเร็จรูป


รับผลิตแฟ้มสำเร็จรูป

รายละเอียดสินค้า

สินค้าและแฟ้มสำเร็จรูป (Our Products)

 

 

รหัสสินค้า : B807

รหัสบาร์โค้ด : 8858719108072

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มซองกระดุม F4

บรรจุกล่อง : 10 โหล

 

รหัสสินค้า :  IDC211

รหัสบาร์โค้ด :  8858719102117

รายละเอียดสินค้า : อินเด็กซ์ 5 ช่อง

บรรจุกล่อง : 12  โหล

 

รหัสสินค้า : พลาสติกใสปกรายงาน A4

รหัสบาร์โค้ด :  (ไม่มี)

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุกล่อง : -

 

รหัสสินค้า : F1114

รหัสบาร์โค้ด :   8858719111140

รายละเอียดสินค้า : ไส้แฟ้ม 11 รู  F4  80MC ( 20 ไส้ )

บรรจุกล่อง :  50  แพ็ค     บรรจุแพ็ค : 20  ไส้

 

รหัสสินค้า :  B807F

รหัสบาร์โค้ด :   8858719118071

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มซองกระดุม F4 (FANCY)

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 

รหัสสินค้า :  IDD207

รหัสบาร์โค้ด :  8858719102070

รายละเอียดสินค้า : อินเด็กซ์ 7 ช่อง

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 

รหัสสินค้า :  A1170

รหัสบาร์โค้ด :  8858719111706

รายละเอียดสินค้า : ไส้แฟ้ม 11 รู  A4  70MC ( 20 ไส้ )

บรรจุกล่อง :  50  แพ็ค  บรรจุแพ็ค : 20  ไส้ 

 

รหัสสินค้า :  -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ สูตรคูณแผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ สูตรคูณ

บรรจุกล่อง : -

 

รหัสสินค้า : B 808 (A4 แนวนอน)

รหัสบาร์โค้ด :  8858719108089

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มซองผูกเชือก A4 แนวนอน

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 


รหัสสินค้า : PB001

รหัสบาร์โค้ด :  8858719150019

รายละเอียดสินค้า : กล่องดินสอ

บรรจุกล่อง : 15  โหล

 


รหัสสินค้า : A1171

รหัสบาร์โค้ด :  8858719111713

รายละเอียดสินค้า :   ไส้แฟ้ม 11 รู  A4  70MC ( 100 ไส้ )

บรรจุกล่อง : 10  แพ็ค  บรรจุแพ็ค : 100  ไส้

 


รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -


รายละเอียดสินค้า : แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ 1-10 เลขไทย-อารบิก

บรรจุกล่อง : -

 

รหัสสินค้า : B 809

รหัสบาร์โค้ด :  8858719108096

รายละเอียดสินค้า :  แฟ้มซองผูกเชือก F4

บรรจุกล่อง : 10  โหล

 


รหัสสินค้า :  POSTER ( ก ไก่ )

รหัสบาร์โค้ด :  8858719100045

รายละเอียดสินค้า : แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ ก ไก่ – ฮ นกฮูก

บรรจุกล่อง : 15  แผ่น

 
 

รหัสสินค้า :  A1180

รหัสบาร์โค้ด :   8858719111805

รายละเอียดสินค้า : ไส้แฟ้ม  11 รู A4  80MC ( 20 ไส้ )

บรรจุกล่อง :  50  แพ็ค  บรรจุแพ็ค : 20  ไส้

  

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า :  แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ เลขนับ 1-100


บรรจุกล่อง : -

 รหัสสินค้า : TD002

รหัสบาร์โค้ด :   8858719130028

รายละเอียดสินค้า :  แฟ้มซองใส่โฉนด (เขียว/ชมพู/ฟ้า/ส้ม)

บรรจุกล่อง :  6  โหล

  

รหัสสินค้า :  S001

รหัสบาร์โค้ด :  8858719140010

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มสันรูด A4  (ชมพู/แดง/ฟ้า/เขียว/เหลือง/ส้ม/เทา)


บรรจุกล่อง : 10  โหล

 

รหัสสินค้า : A1181

รหัสบาร์โค้ด :  8858719111812

รายละเอียดสินค้า :  ไส้แฟ้ม  11 รู A4  80MC ( 100 ไส้ )

บรรจุกล่อง : 10  แพ็ค  บรรจุแพ็ค : 100  ไส้

 

รหัสสินค้า : -


รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แผ่นพลาสติกภาพโปสเตอร์ A-Z

บรรจุกล่อง : 15 แผ่น

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มพลาสติก ซองกระดุมขยายข้าง แฟ้มซองกระดุมขยายข้าง A4 

บรรจุกล่อง : 10 โหล

 

รหัสสินค้า :  -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มพลาสติก สไลด์คลิป A4 (มีซองซีดีและนามบัตร)


บรรจุกล่อง : 12  โหล

 


รหัสสินค้า :  -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : ลิ้นแฟ้มพลาสติก บรรจุแพ็คหรือกล่อง 

บรรจุกล่อง : 50 ตัว  แพ็คละ :  12 ตัว

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แผ่นภาพโปสเตอร์พลาสติกเพื่อการศึกษา 3 ภาษา 1-10 ขนาด 54.5*78.5 ซม

ห่อละ : 20 แผ่น

 

รหัสสินค้า :  -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มพลาสติกซองกระดุม แฟ้มซองกระดุม A4 ไม่ขยายข้าง

บรรจุกล่อง : 12 โหล

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มพลาสติก ใส่เอกสารชนิดเติมไส้ไม่ได้ A4

บรรจุกล่อง : -

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มเอกสารชนิดเติมไส้ไม่ได้ A4 พร้อมสอดปก ไส้แฟ้ม 10 ไส้ 

บรรจุกล่อง : 5 โหล

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แผ่นภาพโปสเตอร์พลาสติกเพื่อการศึกษา A-Z
ขนาด 54.5*78.5 ซม

ห่อละ : 20 แผ่น

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มพลาสติก กระดุม A5 (สำหรับใส่ทะเบียนบ้าน)

บรรจุกล่อง :  5 โหล

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :   -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มกระเป๋าเมจิกเทป (เหลือง,แดง,ส้ม)

บรรจุกล่อง :  10 โหล

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มพลาสติก พอร์ตโฟลิโอ portfolio แฟ้มสะสมผลงานเด็กนักเรียน แฟ้มแคตตาล็อก แฟ้มโชว์เอกสาร แฟ้มเอกสารชนิดเติมไส้ได้ A4 พร้อมสอดปก ไส้แฟ้ม 10 ไส้

บรรจุกล่อง : 5  โหล

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า :  แผ่นภาพโปสเตอร์พลาสติกเพื่อการศึกษา ก-ฮ
ขนาด 54.5*78.5 ซม


ห่อละ : 20 แผ่น

 

 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แฟ้มพลาสติก เอกสารชนิดเติมไส้ได้ A4 พร้อมซองหน้า

บรรจุกล่อง : 5 โหล

 

 

รหัสสินค้า :   สันรูด

รหัสบาร์โค้ด :  (ไม่มี)

รายละเอียดสินค้า :  สันรูด 3mm ลายการ์ตูน FANCY , LASER
                              
สันรูด 5mm ลายการ์ตูน FANCY , LASER
                              
สันรูด 5mm  (สีฟ้า,ขาว,ชมพู,เหลือง,ส้ม,เขียว,ขาวไข่,แดง,ม่วง,น้ำเงิน)
                             
 สันรูด 7mm (สีฟ้า,ขาว,ชมพู,เหลือง,ส้ม,เขียว,ขาวไข่,แดง,ม่วง,น้ำเงิน)
                             
 สันรูด10mm (สีฟ้า,ขาว,ชมพู,เหลือง,ส้ม,เขียว,ขาวไข่,แดง,ม่วง,น้ำเงิน)


บรรจุแพ็ค : 1  โหล

 


 

รหัสสินค้า : -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : ปกกระดาษแฟนซี A4

บรรจุกล่อง : 200 แพ็ค   บรรจุแพ็ค : 50 แผ่น

 

รหัสสินค้า :   -

รหัสบาร์โค้ด :  -

รายละเอียดสินค้า : แผ่นภาพโปสเตอร์พลาสติกเพื่อการศึกษา สูตรคูณ
ขนาด 54.5*78.5 ซม

ห่อละ : 20 แผ่น

 

หมวดหมู่:
สินค้าและแฟ้มสำเร็จรูป
แหล่งผลิต:
ประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด:
03 มีนาคม 2016
รับผลิตแฟ้มสำเร็จรูป แผ่นพลาสติก PP จำหน่ายพลาสติก PP SHEET แฟ้มพลาสติก เอส ไอ บี เทรดดิ้ง จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผลิตแฟ้ม

รับทำแฟ้มพลาสติก แฟ้มเอกสาร คุณภาพดี ทนทาน จากโรงงาน มีหลายแบบ

สอบถาม
แฟ้มพลาสติก

รับผลิตแฟ้ม แฟ้มสั่งทำ งานสั่งทำพิเศษ ปกพลาสติกสั่งทำ แฟ้มสัมมนา แฟ้มซอง ถุงพลาสติก PP สั่งทำ แฟ้มปริญญาบัตร ออร์กาไนเซอร์ organizer และงานพลาสติก PP

สอบถาม
โรงงานผลิตแผ่นรองจานพลาสติก

แผ่นรองจานและรองแก้ว ทำจากแผ่นพลาสติก PP เนื้อดี คุณภาพดี ไม่แตกหักง่าย คงรูปได้ดี กันน้ำ

สอบถาม
โรงงานผลิตแผ่นพลาสติกโบรชัวร์

โรงงานผลิตแผ่นพลาสติก โบรชัวร์ การ์ตูน สินค้าพรีเมี่ยม พิมพ์ออฟเซ็ท สีสันคมชัด

สอบถาม
พรีเมี่ยมพลาสติก

ของพรีเมียม สินค้าราคาโรงงาน ถูก คุณภาพเยี่ยม รับสกรีนสินค้าทุกชนิด

สอบถาม
โรงงานผลิตแฟ้มสำเร็จรูป

โรงงานผลิตแฟ้มสำเร็จรูป ทนทานต่อการขีดข่วนและแรงกระแทกสูง ทนความร้อนและสารเคมี

สอบถาม
โรงงานผลิตแฟ้มพลาสติก 3 ห่วง

รับผลิต แฟ้มพลาสติก 3 ห่วง พิมพ์ออฟเซ็ท หน้า-หลัง ห่วงเป็นโลหะชุบเงาอย่างดี ไม่เป็นสนิมง่าย

สอบถาม
กระเป๋าพลาสติก

รับผลิตกระเป๋าพลาสติก มีความรู้ความชำนาญ มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนครบวงจร

สอบถาม